Menu

Rynek pracy

Rynek pracy i jego specyficzne cechy

Rynek pracy - miejsce, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy - można je porównać do placu handlowego i tego, co się tam dzieje.